ค้นหา

ตัวแทนประกัน AIAGoodLife

ตัวแทนประกันชีวิต AIA

ที่ปรึกษาการเงินและการประกันชีวิตมืออาชีพ

AIAGOODLIFE ชีวิตดีมีประกัน เป็นทีมที่ปรึกษาทางการเงินและการประกันชีวิตมืออาชีพ ของบริษัท AIA ประเทศไทย เราให้ความสำคัญด้านการบริการลูกค้าและการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันเป็นหลัก เช่นการวางแผนส่งต่อมรดกด้วยประกันชีวิต การปกป้องความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง การวางแผนภาษีด้วยประกันสะสมทรัพย์และประกันบำนาญ รวมไปถึงการบริการเกี่ยวกับประกันกลุ่มลูกค้าองค์กร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต

ตัวแทนประกันชีวิต AIA

ที่ปรึกษาการเงินและการประกันชีวิตมืออาชีพ

AIAGOODLIFE ชีวิตดีมีประกัน เป็นทีมที่ปรึกษาทางการเงินและการประกันชีวิตมืออาชีพ ของบริษัท AIA ประเทศไทย เราให้ความสำคัญด้านการบริการลูกค้าและการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันเป็นหลัก เช่นการวางแผนส่งต่อมรดกด้วยประกันชีวิต การปกป้องความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง การวางแผนภาษีด้วยประกันสะสมทรัพย์และประกันบำนาญ รวมไปถึงการบริการเกี่ยวกับประกันกลุ่มลูกค้าองค์กร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต

บริการของเรา

  • วางแผนประกันชีวิต ส่งต่อมรดกไว้ให้ลูกหลาน
  • วางแผนประกันสุขภาพ สำหรับปกป้องความเสี่ยงในกรณีเจ็บป่วย ป่วยมาก ป่วยน้อยก็คุ้มครอง
  • วางแผนประกันโรคร้ายแรง สำหรับปกป้องความเสี่ยงในกรณีเจอวิกฤตโรคร้ายแรง มีเงินก้อนไว้ดูแลตนเองและปกป้องค่าใช้จ่ายครอบครัว
  • วางแผนประกันสะสมทรัพย์ สำหรับออมเงิน และใช้ลดหย่อนภาษี
  • วางแผนประกันบำนาญ สำหรับเป้าหมายเกษีรณมั่นคง
  • วางแผนประกันอุบัติเหตุ ค่าเบี้ยประกันไม่แพงคุ้มครองต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุ
  • วางแผนประกันกลุ่มองค์กร สร้างสวัสดิการความคุ้มครองให้พนักงานในองค์กร ออกแบบได้
  • วางแผนประกันควบการลงทุน
คุณลภัสรดา อัตถ์วาณิช ตัวแทนประกันชีวิต AIAGoodLife

แบบประกัน AIA แนะนำ

AIAGOODLIFE มุ่งเน้นออกแบบความคุ้มครองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อปกป้องความเสี่ยงของตนเเองและครอบครัวด้วยแบบประกันชีวิต แบบประกันสุขภาพ แบบประกันโรคร้ายแรง ประกันออมทรัพย์ รวมไปถึงประกันกลุ่มองค์กร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินด้วยประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
Life Insurance ประกันชีวิต AIA

ประกันคุ้มครองชีวิต เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด วางแผนความคุ้มครองชีวิตพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ส่งต่อมรดก สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม
health insurance ประกันสุขภาพ AIA

จะป่วยมาก ป่วยน้อย ก็ไร้กังวล เพราะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ปกป้องความเสี่ยงทางการเงิน ด้วยประกันสุขภาพออกแบบได้

อ่านเพิ่มเติม
critical illness insurance ประกันโรคร้ายแรง AIA

เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้น หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง รับเงินก้อน 100% เมื่อตรวจเจอโรคร้ายแรง 44 โรคร้าย ปกป้องความเสี่ยง อุ่นใจมากขึ้นเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

อ่านเพิ่มเติม
saving insurance ประกันสะสมทรัพย์ AIA

ตัวช่วยในการออมเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง มีเงินปันผลคืนระหว่างทาง สร้างวินัยในการออมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ออกแบบได้ตามความต้องการและมีความคุ้มครองชีวิตระหว่างทาง

อ่านเพิ่มเติม
AIA PA ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองรายได้ มีเงินชดเชยรายเดือน มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ปกป้องความเสี่ยงจากเหตุที่ไม่คาดฝัน ทุนคุ้มครองชีวิตสูง เบี้ยประกันเริ่มต้นไม่แพง

อ่านเพิ่มเติม
group insurance ประกันกลุ่มสำหรับองค์กร AIA

ประกันคุ้มครองชีวิต เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด วางแผนความคุ้มครองชีวิตพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ส่งต่อมรดก สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม
AIA Prestige ประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง AIA

เน้นการให้ความคุ้มครองสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง หรือวางแผนการศึกษาเพื่อบุตรหลาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกันชีวิต

Life Insurance ประกันชีวิต AIA

ประกันคุ้มครองชีวิต เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด วางแผนความคุ้มครองชีวิตพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ส่งต่อมรดก สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ

health insurance ประกันสุขภาพ AIA

จะป่วยมาก ป่วยน้อย ก็ไร้กังวล เพราะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ปกป้องความเสี่ยงทางการเงิน ด้วยประกันสุขภาพออกแบบได้

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสะสมทรัพย์ บำนาญ

saving insurance ประกันสะสมทรัพย์ AIA

ตัวช่วยในการออมเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง มีเงินปันผลคืนระหว่างทาง สร้างวินัยในการออมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ออกแบบได้ตามความต้องการและมีความคุ้มครองชีวิตระหว่างทาง

อ่านเพิ่มเติม

ประกันโรคร้ายแรง

critical illness insurance ประกันโรคร้ายแรง AIA

เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้น หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง รับเงินก้อน 100% เมื่อตรวจเจอโรคร้ายแรง 44 โรคร้าย ปกป้องความเสี่ยง อุ่นใจมากขึ้นเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

อ่านเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ

AIA PA ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองรายได้ มีเงินชดเชยรายเดือน มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ปกป้องความเสี่ยงจากเหตุที่ไม่คาดฝัน ทุนคุ้มครองชีวิตสูง เบี้ยประกันเริ่มต้นไม่แพง

อ่านเพิ่มเติม

ประกันกลุ่มสำหรับองค์กร

group insurance ประกันกลุ่มสำหรับองค์กร AIA

ออกแบบสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน ทั้งสุขภาพ ชีวิต อุบัติเหตุ โรคร้ายแรงด้วยประกัน คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร 5 คนขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง

AIA Prestige ประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง AIA

เน้นการให้ความคุ้มครองสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง หรือวางแผนการศึกษาเพื่อบุตรหลาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกันชีวิต

Life Insurance ประกันชีวิต AIA

ประกันคุ้มครองชีวิต เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด วางแผนความคุ้มครองชีวิตพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ส่งต่อมรดก สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ

health insurance ประกันสุขภาพ AIA

จะป่วยมาก ป่วยน้อย ก็ไร้กังวล เพราะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ปกป้องความเสี่ยงทางการเงิน ด้วยประกันสุขภาพออกแบบได้

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสะสมทรัพย์ บำนาญ

saving insurance ประกันสะสมทรัพย์ AIA

ตัวช่วยในการออมเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง มีเงินปันผลคืนระหว่างทาง สร้างวินัยในการออมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ออกแบบได้ตามความต้องการและมีความคุ้มครองชีวิตระหว่างทาง

อ่านเพิ่มเติม

ประกันโรคร้ายแรง

critical illness insurance ประกันโรคร้ายแรง AIA

เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้น หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง รับเงินก้อน 100% เมื่อตรวจเจอโรคร้ายแรง 44 โรคร้าย ปกป้องความเสี่ยง อุ่นใจมากขึ้นเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

อ่านเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ

AIA PA ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองรายได้ มีเงินชดเชยรายเดือน มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ปกป้องความเสี่ยงจากเหตุที่ไม่คาดฝัน ทุนคุ้มครองชีวิตสูง เบี้ยประกันเริ่มต้นไม่แพง

อ่านเพิ่มเติม

ประกันกลุ่มสำหรับองค์กร

group insurance ประกันกลุ่มสำหรับองค์กร AIA

ออกแบบสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน ทั้งสุขภาพ ชีวิต อุบัติเหตุ โรคร้ายแรงด้วยประกัน คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร 5 คนขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง

AIA Prestige ประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง AIA

เน้นการให้ความคุ้มครองสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง หรือวางแผนการศึกษาเพื่อบุตรหลาน

อ่านเพิ่มเติม

บทความ

ให้คุณอัปเดตสาระความรู้เรื่องสุขภาพ วางแผนการเงิน การลงทุน ประกันและการลดหย่อนภาษี ข้อมูลการวางแผนและการเกษียณอายุ ครอบครัว รวมถึง Tips and Trick ต่าง ๆ

เจาะลึกสัญญาเพิ่มเติม AI / RCC, ADD / RCC, ADB / RCC คืออะไร

สัญญาเพิ่มเติม AI / RCC, ADD / RCC, ADB / RCC เป็นสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้จัก คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ประมาณการค่ารักษามะเร็ง 2024 ภัยเงียบที่พบบ่อยในประเทศไทย

เจาะลึกค่ารักษามะเร็งในไทยปี 2567! รู้ทันภัยเงียบใกล้ตัวด้วยข้อมูล 10 อันดับค่าใช้จ่ายโรคมะเร็งที่พบบ่อย พร้อมแนวทางป้องกันและรับมือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ AIA เลือกแบบไหนดี ให้คุ้มครองครอบคลุม

การเลือกประกันสุขภาพ AIA ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ค่ารักษาพยาบาลกับผู้สูงอายุ แนะนำแผนประกันสุขภาพผู้สูงอายุ 50, 60, 70 ปีขึ้นไป แผนไหนดีที่เหมาะกับคุณ

สัญญาณเตือนมะเร็งปากมดลูก สาเหตุ อาการ การรักษาและการป้องกัน

สาวๆ หลายคนอาจคิดว่าโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นเรื่องไกลตัว แต่รู้ไหมว่านี่เป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย เราไปทำความรู้จักสาเหตุ อาการ วิธีป้องกันและการรักษา

เปรียบเทียบประกันโรคร้ายแรง CI SUPERCARE vs CI PROCARE

บทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกถึงรายละเอียดของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ เพื่อเปรียบเทียบประกันโรคร้ายแรง ทั้งในเรื่องของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบ

นั่งนานปวดหลัง? 5 วิธีบริหารร่างกายง่ายๆ สำหรับคนทำงานออฟฟิศ

หมดปัญหานั่งนานปวดหลังของพนักงานออฟฟิศกับ 5 วิธีบริหารร่างกายง่ายๆ ที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง ลดอาการปวดเมื่อย และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย