ตัวแทนประกัน AIAGoodLife

ตัวแทนประกันชีวิต AIA

ที่ปรึกษาการเงินและการประกันชีวิตมืออาชีพ

AIAGOODLIFE ชีวิตดีมีประกัน เป็นทีมที่ปรึกษาทางการเงินและการประกันชีวิตมืออาชีพ ของบริษัท AIA ประเทศไทย เราให้ความสำคัญด้านการบริการลูกค้าและการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันเป็นหลัก เช่นการวางแผนส่งต่อมรดกด้วยประกันชีวิต การปกป้องความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง การวางแผนภาษีด้วยประกันสะสมทรัพย์และประกันบำนาญ รวมไปถึงการบริการเกี่ยวกับประกันกลุ่มลูกค้าองค์กร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต

ตัวแทนประกันชีวิต AIA

ที่ปรึกษาการเงินและการประกันชีวิตมืออาชีพ

AIAGOODLIFE ชีวิตดีมีประกัน เป็นทีมที่ปรึกษาทางการเงินและการประกันชีวิตมืออาชีพ ของบริษัท AIA ประเทศไทย เราให้ความสำคัญด้านการบริการลูกค้าและการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันเป็นหลัก เช่นการวางแผนส่งต่อมรดกด้วยประกันชีวิต การปกป้องความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง การวางแผนภาษีด้วยประกันสะสมทรัพย์และประกันบำนาญ รวมไปถึงการบริการเกี่ยวกับประกันกลุ่มลูกค้าองค์กร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต

บริการของเรา

  • วางแผนประกันชีวิต ส่งต่อมรดกไว้ให้ลูกหลาน
  • วางแผนประกันสุขภาพ สำหรับปกป้องความเสี่ยงในกรณีเจ็บป่วย ป่วยมาก ป่วยน้อยก็คุ้มครอง
  • วางแผนประกันโรคร้ายแรง สำหรับปกป้องความเสี่ยงในกรณีเจอวิกฤตโรคร้ายแรง มีเงินก้อนไว้ดูแลตนเองและปกป้องค่าใช้จ่ายครอบครัว
  • วางแผนประกันสะสมทรัพย์ สำหรับออมเงิน และใช้ลดหย่อนภาษี
  • วางแผนประกันบำนาญ สำหรับเป้าหมายเกษีรณมั่นคง
  • วางแผนประกันอุบัติเหตุ ค่าเบี้ยประกันไม่แพงคุ้มครองต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุ
  • วางแผนประกันกลุ่มองค์กร สร้างสวัสดิการความคุ้มครองให้พนักงานในองค์กร ออกแบบได้
  • วางแผนประกันควบการลงทุน
คุณลภัสรดา อัตถ์วาณิช ตัวแทนประกันชีวิต AIAGoodLife

แบบประกัน AIA แนะนำ

AIAGOODLIFE มุ่งเน้นออกแบบความคุ้มครองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพื่อปกป้องความเสี่ยงของตนเเองและครอบครัวด้วยแบบประกันชีวิต แบบประกันสุขภาพ แบบประกันโรคร้ายแรง ประกันออมทรัพย์ รวมไปถึงประกันกลุ่มองค์กร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการวางแผนการเงินด้วยประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
Life Insurance ประกันชีวิต AIA

ประกันคุ้มครองชีวิต เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด วางแผนความคุ้มครองชีวิตพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ส่งต่อมรดก สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม
health insurance ประกันสุขภาพ AIA

จะป่วยมาก ป่วยน้อย ก็ไร้กังวล เพราะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ปกป้องความเสี่ยงทางการเงิน ด้วยประกันสุขภาพออกแบบได้

อ่านเพิ่มเติม
critical illness insurance ประกันโรคร้ายแรง AIA

เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้น หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง รับเงินก้อน 100% เมื่อตรวจเจอโรคร้ายแรง 44 โรคร้าย ปกป้องความเสี่ยง อุ่นใจมากขึ้นเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

อ่านเพิ่มเติม
saving insurance ประกันสะสมทรัพย์ AIA

ตัวช่วยในการออมเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง มีเงินปันผลคืนระหว่างทาง สร้างวินัยในการออมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ออกแบบได้ตามความต้องการและมีความคุ้มครองชีวิตระหว่างทาง

อ่านเพิ่มเติม
AIA PA ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองรายได้ มีเงินชดเชยรายเดือน มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ปกป้องความเสี่ยงจากเหตุที่ไม่คาดฝัน ทุนคุ้มครองชีวิตสูง เบี้ยประกันเริ่มต้นไม่แพง

อ่านเพิ่มเติม

ประกันควบการลงทุน

Unit Linked ประกันควบการลงทุน AIA

ประกันคุ้มครองชีวิต เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด วางแผนความคุ้มครองชีวิตพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ส่งต่อมรดก สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว

ประกันกลุ่มสำหรับองค์กร

group insurance ประกันกลุ่มสำหรับองค์กร AIA

ประกันคุ้มครองชีวิต เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด วางแผนความคุ้มครองชีวิตพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ส่งต่อมรดก สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว

ประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง

AIA Prestige ประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง AIA

เน้นการให้ความคุ้มครองสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง หรือวางแผนการศึกษาเพื่อบุตรหลาน

ประกันชีวิต

Life Insurance ประกันชีวิต AIA

ประกันคุ้มครองชีวิต เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด วางแผนความคุ้มครองชีวิตพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ส่งต่อมรดก สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ

health insurance ประกันสุขภาพ AIA

จะป่วยมาก ป่วยน้อย ก็ไร้กังวล เพราะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ปกป้องความเสี่ยงทางการเงิน ด้วยประกันสุขภาพออกแบบได้

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสะสมทรัพย์ บำนาญ

saving insurance ประกันสะสมทรัพย์ AIA

ตัวช่วยในการออมเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง มีเงินปันผลคืนระหว่างทาง สร้างวินัยในการออมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ออกแบบได้ตามความต้องการและมีความคุ้มครองชีวิตระหว่างทาง

อ่านเพิ่มเติม

ประกันโรคร้ายแรง

critical illness insurance ประกันโรคร้ายแรง AIA

เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้น หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง รับเงินก้อน 100% เมื่อตรวจเจอโรคร้ายแรง 44 โรคร้าย ปกป้องความเสี่ยง อุ่นใจมากขึ้นเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

อ่านเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ

AIA PA ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองรายได้ มีเงินชดเชยรายเดือน มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ปกป้องความเสี่ยงจากเหตุที่ไม่คาดฝัน ทุนคุ้มครองชีวิตสูง เบี้ยประกันเริ่มต้นไม่แพง

อ่านเพิ่มเติม

ประกันควบการลงทุน

Unit Linked ประกันควบการลงทุน AIA

ประกันคุ้มครองชีวิต เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด วางแผนความคุ้มครองชีวิตพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ส่งต่อมรดก สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว

ประกันกลุ่มสำหรับองค์กร

group insurance ประกันกลุ่มสำหรับองค์กร AIA

ออกแบบสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน ทั้งสุขภาพ ชีวิต อุบัติเหตุ โรคร้ายแรงด้วยประกัน คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร 5 คนขึ้นไป

ประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง

AIA Prestige ประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง AIA

เน้นการให้ความคุ้มครองสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง หรือวางแผนการศึกษาเพื่อบุตรหลาน

ประกันชีวิต

Life Insurance ประกันชีวิต AIA

ประกันคุ้มครองชีวิต เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด วางแผนความคุ้มครองชีวิตพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ส่งต่อมรดก สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสุขภาพ

health insurance ประกันสุขภาพ AIA

จะป่วยมาก ป่วยน้อย ก็ไร้กังวล เพราะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก ปกป้องความเสี่ยงทางการเงิน ด้วยประกันสุขภาพออกแบบได้

อ่านเพิ่มเติม

ประกันสะสมทรัพย์ บำนาญ

saving insurance ประกันสะสมทรัพย์ AIA

ตัวช่วยในการออมเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง มีเงินปันผลคืนระหว่างทาง สร้างวินัยในการออมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ออกแบบได้ตามความต้องการและมีความคุ้มครองชีวิตระหว่างทาง

อ่านเพิ่มเติม

ประกันโรคร้ายแรง

critical illness insurance ประกันโรคร้ายแรง AIA

เพิ่มความอุ่นใจยิ่งขึ้น หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง รับเงินก้อน 100% เมื่อตรวจเจอโรคร้ายแรง 44 โรคร้าย ปกป้องความเสี่ยง อุ่นใจมากขึ้นเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

อ่านเพิ่มเติม

ประกันอุบัติเหตุ

AIA PA ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ คุ้มครองรายได้ มีเงินชดเชยรายเดือน มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ปกป้องความเสี่ยงจากเหตุที่ไม่คาดฝัน ทุนคุ้มครองชีวิตสูง เบี้ยประกันเริ่มต้นไม่แพง

อ่านเพิ่มเติม

ประกันควบการลงทุน

Unit Linked ประกันควบการลงทุน AIA

ประกันคุ้มครองชีวิต เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด วางแผนความคุ้มครองชีวิตพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ส่งต่อมรดก สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัว

ประกันกลุ่มสำหรับองค์กร

group insurance ประกันกลุ่มสำหรับองค์กร AIA

ออกแบบสวัสดิการที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน ทั้งสุขภาพ ชีวิต อุบัติเหตุ โรคร้ายแรงด้วยประกัน คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร 5 คนขึ้นไป

ประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง

AIA Prestige ประกันสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง AIA

เน้นการให้ความคุ้มครองสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง หรือวางแผนการศึกษาเพื่อบุตรหลาน

บทความ

ให้คุณอัปเดตสาระความรู้เรื่องสุขภาพ วางแผนการเงิน การลงทุน ประกันและการลดหย่อนภาษี ข้อมูลการวางแผนและการเกษียณอายุ ครอบครัว รวมถึง Tips and Trick ต่าง ๆ

รู้จัก AIA Prestige โครงการสำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง

AIA Prestige เป็นประกันชีวิตกลุ่มพิเศษ ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม สิทธิประโยชน์มากมาย

AIA Vitality ประกันสำหรับคนรักสุขภาพกับสิทธิพิเศษมากมาย

AIA Vitality คือ ประกันที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ เพราะเมื่อคุณตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ คุณจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้า ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อกรมธรรม์

ไขข้อข้องใจ สัญญาเพิ่มเติม PPR คืออะไร เหมาะกับใคร มีแบบไหน?

สัญญาเพิ่มเติม PPR หรือ Premium Paying Rider เป็นสัญญาเพิ่มเติม มุ่งเน้นไปที่การขยายผลประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันทั้งค่ารักษากรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต

AIA Legacy Prestige สร้างอนาคตที่มั่นคง ส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน

AIA Legacy Prestige ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ตอบโจทย์ครบ ทั้งความต้องการด้านการคุ้มครอง การออม และการวางแผนการเงินระยะยาว สร้างมรดกให้คนที่คุณรัก

AIA Legacy Prestige Plus ประกันชีวิตเพื่อสร้างมรดกให้ลูกหลาน

AIA Legacy Prestige Plus เป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพจนถึงอายุ 99 ปี คุ้มครองครบ สร้างมรดกให้ลูกหลานอย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง

AIA CI SuperCare Prestige คุ้มครองชีวิตครบ จบทุกโรคร้ายแรง

ประกันชีวิตและประกันโรคร้ายแรงแบบตลอดชีพ AIA CI SuperCare Prestige เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา มอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง